Facebook

Subskrybuj RSS

Regulamin konkursu grupowego FASW

drukuj Polec Znajomemu

Regulamin

 

                     

 

 

Regulamin konkursu

1.    Organizatorem konkursu oraz fundatorem nagród jest Fitness Authority Sp. z o.o. z siedzibą w Otominie 80-174, ul. Konna 40.

2.    Konkurs jest skierowany do osób fizycznych posiadających pełną zdolność do czynności prawnych będących konsumentami w rozumieniu art. 22 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - kodeks cywilny, przebywających na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

3.    Przed przystąpieniem do Konkursu, każdy Uczestnik powinien zapoznać się z Regulaminem. Wzięcie udziału w konkursie oznacza akceptację Regulaminu.

Aby wziąć udział w Konkursie: można polubić post konkursowy, można polubić fanpage @fasportswear oraz należy w komentarzu pod umieścić grupowe zdjęcie kobiet, której jesteś częścią z dowolnej aktywności fizycznej.

Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie www.musculardevelopment.pl

4.    Konkurs odbywa się w terminie od momentu pojawienia się postu dotyczącego konkursu na Facebooku - (fanpage @fasportswear) do 07.08.2017 r. do godziny 12:00.

5.    Spośród Uczestników biorących udział w Konkursie komisja Organizatora wybierze 1 zdjęcie, która Komisja uzna za najciekawsze. Lista zwycięzców zostanie opublikowana w komentarzu pod postem Konkursu nie później niż do dnia 09.08.2017  r.

6.    Każda z kobiet znajdujących się na zdjęciu, będąca w trakcie aktywności fizycznej wymaganej przez Organizatora otrzyma jako nagrodę Tank top damski z kolekcji FA Sportswear
Zwycięzcy mają 7 dni od daty ogłoszenia wyników na przesłanie swoich danych: imię, nazwisko, adres do wysyłki, adres e-mail, numer telefonu. Dane należy wysłać za pośrednictwem wiadomości na Facebooku.

7.    Jeśli któryś ze Zwycięzców nie spełni wymagań określonych w Regulaminie, zostanie wyłoniona kolejna osoba.

8.    Nagroda nie polega wymianie na ekwiwalent pieniężny. Nagroda nie może zostać sprzedana w ciągu roku od ogłoszenia wyników. Nagroda jest zwolniona z podatku dochodowego od osób fizycznych na zasadzie art. 21 ust. 1 pkt. 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.

9.    Organizator przekaże nagrody w ciągu 14 dni od ogłoszenia wyników.

10.  Nagroda zostanie wysłana za pośrednictwem operatora pocztowego lub przesyłką kurierską.

11.  Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wady (fizyczne i prawne) nagród, chyba że powstały z jego winy.

12.  Wszelkie reklamacje związane z Konkursem należy zgłaszać w terminie 14 dni od ogłoszenia wyników na adres e-mail marketing@fitnessauthority.pl.

13.  Biorąc udział w konkursie uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organizatora w celu realizacji Konkursu i w zakresie wskazanym w Regulaminie.

14.  Administratorem danych osobowych jest: Fitness Authority Sp. z o.o., ul. Konna 40, 80-174 Otomin. Dane będą przetwarzane przez Organizatora w celu realizacji Konkursu i w zakresie wskazanym w Regulaminie oraz w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług Organizatora.

15.  Podanie przez Uczestników danych osobowych ma charakter dobrowolny. Uczestnikom przysługuje prawo wglądu w ich dane osobowe, prawo ich poprawiania, prawo żądania usunięcia tych danych, a także prawo zgłoszenia sprzeciwu co do ich przetwarzania. Zgłoszenia zmiany i usunięcia danych osobowych proszę zgłaszać na adres mailowy: marketing@fitnessauthority.pl

16.  Dane gromadzone podczas realizacji Konkursu będą wykorzystywane jedynie przez Organizatora. Nie będą udostępniane żadnej innej organizacji, osobom fizycznym lub innym podmiotom trzecim bez zgody Uczestnika.

17.  Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy o grach hazardowych.

  1. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania modyfikacji postanowień Regulaminu.

19.  Konkurs nie jest administrowany, sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez Facebook ani z nim związany. Organizator w pełni zwalnia Facebook od odpowiedzialności wobec Organizatora i uczestników. Na takich samych zasadach Uczestnik zwalnia Facebook od odpowiedzialności.

 

Realizacja: Ideo CMS Edito Powered by:
Copywrite © 2008 Wszelkie prawa zastrzeżone
Wydawcą portalu internetowego musculardevelopment.pl jest Fitness Authority® Sp. z o.o. (Wydawca) z siedzibą w Otominie, ul. Konna 40. Wszelkie prawa do treści, elementów tekstowych, graficznych, zdjęć, aplikacji i baz danych są zastrzeżone na rzecz Wydawcy lub odpowiednio na rzecz podmiotów, których materiały - na podstawie współpracy z Wydawcą – są udostępniane w portalu musculardevelopment.pl

counter_pages