UWAGA!!!

 

Opinie wyrażone w tym dziale, niekoniecznie odzwierciedlają poglądy redakcji Muscular Development (MD). MD nie popiera żadnych form nielegalnego dopingu, wykorzystywanego w sporcie, ani do innych, indywidualnych celów. MD nie popiera także stosowania legalnych rodków w radykalnie zawyżonych dawkach. Zamieszczone artykuły, mają jedynie charakter informacyjny i nie można ich traktować, jako porady o charakterze medycznym, i tym samym wykorzystywać do jakiejkolwiek terapii. Czytelnicy muszą zdawać sobie sprawę iż posiadanie niektórych wymienionych substancji może być zabronione. Jeśli pewne kwestie poszczególnego artykułu pozostały niezrozumiałe Czytelnicy powinni skonsultować wszystkie uzyskane informacje z wykwalifikowanym personelem medycznym. Redakcja nie odpowiada za szkody, jakie mógł wyrządzić sobie Czytelnik po zastosowaniu informacji zamieszczonych w tym dziale, jak i całym magazynie MD. Wszystkie artykuły stanowią jedynie pogląd ich autorów przez co nie mogą być w żaden sposób rozumiane, jako źródła wiedzy pewnej, o charakterze medycznym.

 

Facebook

Subskrybuj RSS

Doping

drukuj Polec Znajomemu

Hormon wzrostu stymuluje rozpad tkanki tłuszczowej

data: 29.10.2013

 Hormon wzrostu stymuluje rozpad tkanki tłuszczowej

Niski poziom hormonu wzrostu (GH) w organizmie sprzyja otyłości. Naukowcy dokonali przeglądu literatury fachowej, w którym podsumowano wpływ GH i suplementów podnoszących jego poziom na rozmiar i liczbę adipocytów (komórek tłuszczowych). Hormon wzrostu uwalnia tłuszcz nagromadzony w komórkach tłuszczowych oraz reguluje ich liczbę. U osób z niedoborem GH stwierdzono zwiększenie ilości tłuszczu w adipocytach, ale również zmniejszenie liczby tychże komórek. Suplementy podnoszące ilość stężenie hormonu wzrostu we krwi powodują, że liczba adipocytów wzrasta do normalnego poziomu, ale jednocześnie obniżają ilość tłuszczu w komórkach. Innym efektem przyjmowania tego typu środków jest zredukowanie ilości tłuszczu trzewnego u osób z niedoborem GH, jednakże u osób, które mają prawidłowy poziom hormonu wzrostu są już mniej skuteczne. To może tłumaczyć duże rozbieżności w wynikach badań na temat wpływu GH na spalanie tłuszczu.

(„Endocrine”, opublikowano w internecie 21 lutego 2013)

Realizacja: Ideo CMS Edito Powered by:
Copywrite © 2008 Wszelkie prawa zastrzeżone
Wydawcą portalu internetowego musculardevelopment.pl jest Fitness Authority® Sp. z o.o. (Wydawca) z siedzibą w Otominie, ul. Konna 40. Wszelkie prawa do treści, elementów tekstowych, graficznych, zdjęć, aplikacji i baz danych są zastrzeżone na rzecz Wydawcy lub odpowiednio na rzecz podmiotów, których materiały - na podstawie współpracy z Wydawcą – są udostępniane w portalu musculardevelopment.pl

counter_pages